Tillverkning av smör

Man kan dela upp smörtillverkningen i två olika områden. Dels det sättet som gjordes förr och för den delen i viss utsträckning fortfarande görs i viss skala. Helt enkelt det sättet som hushållen gjorde för att tillverka smör.
.
Den andra delen är den industriella tillverkningen av smör.

.

Industriell smörtillverkning

Tillverkning av smör utgår ifrån grädde som bas.
Grädden pastöriseras (värms upp) för att få bort de bakterier som finns i grädden. Den kyls därefter ned till plus 8 grader.
Därefter påbörjas kärningen.
Kärningen är en process som delar upp grädden till kärnmjölk och smörkorn.
Kärning är en process som sker i tre steg.

  1. Urkärning
  2. Innebär att gräddens fett slås sönder och smörkorn bildas då det fria fettet klumpas ihop. Kärnmjölk bildas av vattendelen.

  3. Separering
  4. Kärnmjölken silas för att få ut ytterligare smörkorn.

  5. Ältning
  6. I ältningen pressas smöret genom hål för ytterligare separera kärnmjölken från smörkornen. Dessutom genomgår smöret en vakuumbehandling för en fastare struktur och det tillsätts syrakultur och salt.

Efter detta förpackas smöret och transporteras till kyllager före det är redo att skickas ut till butiker.
.
Källor: Svenska Mjölk, Wikipedia,  se smöriga länkar